Dyplomowany nauczyciel Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii (ISTD LICENTIATE). Uzyskany tytuł uprawnia do nauki tańca na całym świecie.
Z tańcem związana jest od 1975 roku, najpierw jako tancerka Studenckiego Klubu Tanecznego AGH, następnie jako instruktor i nauczyciel tańca. Posiada uprawnienia instruktorskie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ukończyła podyplomowe studia z tańca towarzyskiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Od 1989 r. jest sędzią PTT. Posiada I kategorię sędziowską. Jest również skrutinerem PTT z I kategorią. Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) zrzesza uznanych choreografów i instruktorów tańca z całego świata. Stopień Licentiate jest przyznawany wysoko wykwalifikowanym nauczycielom tańca.

Kontakt

ul. Reymonta 15, I piętro,
30-059 Kraków