Dyplomowany nauczyciel Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii (ISTD LICENTIATE). Uzyskany tytuł uprawnia do nauki tańca w całym świecie.

Z tańcem związany jest od 1970 roku, najpierw jako tancerz Studenckiego Klubu Tanecznego AGH, następnie jako instruktor i nauczyciel tańca. Posiada uprawnienia instruktorskie Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Od 1986 r. jest sędzią PTT. Posiada I kategorię sędziowską.

Organizował sześć pierwszych turniejów tańca O Puchar Wieczystego (w latach 1974–1979).
W styczniu 2007 r. z okazji jubileuszu 50-lecia Polskiego Towarzystwa Tanecznego został uhonorowany okolicznościowym medalem za wkład w rozwój ruchu tanecznego w Polsce.

Kontakt

ul. Reymonta 15, I piętro,
30-059 Kraków